Vpis

Galerija
18. 3. 2016
Nastopi
18. 3. 2016

Vpis

Vpis
Pet let stari otroci se lahko vpišejo v program Predšolska glasbena vzgoja. Program traja eno leto, vanj se lahko učenci vpišejo brez predhodnega preizkusa elementarnih glasbenih sposobnosti. Pouk poteka skupinsko enkrat tedensko 45 minut. V program Glasbene pripravnice se vpisujejo šestletni otroci, oz. tisti, ki v koledarskem letu vpisa v glasbeno šolo dopolnijo starost šest let in so praviloma učenci prvega razreda devetletne osnovne šole. Tudi ta program poteka skupinsko, enkrat tedensko 45 minut. Vključevanje otrok v ta program poteka brez predhodnega preizkusa. Uspešno končan program Pripravnice ni niti pogoj niti zagotovilo za nadaljevanje šolanja na izbranem inštrumentu. Učenci, ki se želijo vpisati k pouku inštrumenta, morajo opravljati preizkus glasbenih sposobnosti. Pri tem preizkusu ne ugotavljamo otrokovega glasbenega znanja, temveč glasbene in fizično-motorične sposobnosti, ki so potrebne za pouk posameznih glasbenih instrumentov. Glasbena šola uskladi število vpisnih mest s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi, pri čemer dajemo prednost vpisu bolj nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih inštrumentov. Menjava inštrumenta v času šolanja je možna le izjemoma, če je pri izbranem instrumentu dovolj prostora. Razpis za vpis bo objavljen v lokalnih časopisih, na šolski oglasni deski in spletni strani. Sprejemni preizkusi bodo potekali med 22. in 30. majem (redni rok) in med 21. in 25. avgustom 2023 (naknadni rok, v kolikor bodo še prosta mesta). Sprejeti učenci dobijo pisno povabilo k vpisu v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto. Kandidati bodo obveščeni o rezultatih oz. sprejemu / zavrnitvi v glasbeno šolo med 1. in 7. julijem 2020. Za učence, ki so že vključeni v glasbeno šolo (2. in višji razred), bodo vpisne liste za novo šolsko leto prejeli pri profesorju in jih izpolnjene ter podpisane s strani staršev oz. skrbnikov vrnili njim.

Comments are closed.

Absolventski večer
25. 1. 2016
Koncerta ob materinskem dnevu
18. 3. 2016

Vpis

Vpis v šolsko leto 2016/2017 bo potekal med 20.5.2016 in 30.5.2016. Datum bo določen naknadno.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja