Orkestri

 

SIMFONIČNI ORKESTER


V marcu 2006 je začel delovati simfonični orkester pod vodstvom Matjaža Jevšnikarja, ki je uspel zbrati dovolj bivših in sedanjih učencev za začetek delovanja. Takoj so začeli z vajami po sekcijah. Orkester zelo napreduje in dosega lepe umetniške uspehe. Orkester šteje okrog 50 članov. Predvideni nastopi: nastop na slavnostni akademiji ob Občinskem prazniku v Ribnici, slavnostni koncert ob praznovanju 10-letnice delovanja orkestra, nastop na reviji simfoničnih orkestrov v Sežani, nastop na slavnostni akademiji ob Občinskem prazniku v Velikih Laščah. Orkester je do leta 2016 vodil Matjaž Jevšnikar.

S šolskim letom 2016/17 je simfonični orkester prevzel Aleksander Oražem. Orkester redno sodeluje na občinskih prireditvah ter v sklopu koncertov orkestrov Glasbene šole Ribnica.

GODALNI ORKESTER


Pri godalnem orkestru je po šolskem programu obvezno sodelovati od vključno 5. razreda naprej, po presoji učitelja lahko tudi prej. Godalni orkester, ki deluje že od leta 1996, je v zadnjem obdobju doživel precejšno prenovo, štel bo 25 rednih članov. V novem šolskem letu bo orkester nastopil predvidoma na šestih nastopih (gostovanje –koncert po intenzivnih vajah v Fiesi, kjer bodo intenzivne vaje potekale v mesecu novembru, koncert godalnega in pihalnega orkestra v Domu starejših občanov Ribnica, koncert zabavne glasbe v Velikih Laščah v mesecu maju, slavnostni koncert ob praznovanju 20-letnice delovanja orkestra, promenadni koncert v maju – Ribnica, nastop na koncertu ob dnevu državnosti v Ribnici). Vodi ga Ksenija Abramovič Grom.

PIHALNI ORKESTER


V pihalni orkester se vključujejo učenci pihal in trobil od vključno 4. razreda naprej. Orkester deluje od leta 2002 in je zaradi menjave generacij v preteklih letih doživel precejšno prenovo. V tem šolskem letu bo orkester štel kar 32 članov. V orkestru so pripravljeni sodelovati tudi bivši učenci, česar smo zelo veseli. Orkester bo nastopil predvidoma na štirih nastopih (koncert godalnega in pihalnega orkestra v Domu starejših občanov, skupni koncert z ribniško godbo, koncert zabavne glasbe v Velikih Laščah v mesecu maju, promenadni koncert v Ribnici v mesecu maju). Orkester je do leta 2017 vodil Vanjo Tomc. Od leta 2017 do 2019 je pihalni orkester vodil Vito Opeka. V letošnjem šolskem letu pa je dirigentsko palico prevzel Andrej Štrekelj.