Prispevki

 

Prispevek za administrativne stroške plačujejo starši ali skrbniki v desetih mesečnih obrokih od septembra do vključno junija. S pisno vlogo lahko starši ali skrbniki poravnajo celoten znesek v enem ali dveh obrokih. O vlogi odloča ravnatelj. V primeru plačila v enem obroku se administrativni stroški poravnajo v mesecu septembru, v primeru plačila v dveh obrokih pa se administrativni stroški poravnajo v mesecu septembru in mesecu februarju.

Program GLASBAletnomesečno
Instrument ali petje in nauk o glasbi256,10 €25,61 €
Predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, samo nauk o glasbi128,10 €12,81 €
Izposoja instrumentov100 €10 €


V primeru poškodovanja izposojenega instrumenta popravilo plačajo starši ali skrbniki. Stanje in ustreznost instrumenta se ugotavlja ob izposoji in ob vrnitvi instrumenta. Izpolni se reverz, na katerem se zapiše dejansko stanje, ter se podpiše s strani profesorja in s strani staršev ali skrbnikov.

Prispevek za izpit učencev, ki niso vpisani v Glasbeno šolo Ribnica:

Instrument ali nauk o glasbi/solfeggio42,00 €
Instrument in nauk o glasbi/solfeggio63,00 €
Izpit za dva razreda (Instrument ali nauk o glasbi/solfeggio)63,00 €
Izpit za dva razreda (Instrument in nauk o glasbi/solfeggio)80,00 €


V primeru, ko iz družine istočasno obiskuje glasbeno šolo več otrok (kot učenca se lahko šteje tudi starš ali skrbnik, ki obiskuje pouk), se za 1. in 2. otroka plača polno ceno, za 3. otroka se upošteva 50 % popust, 4. in vsak nadaljnji otrok je opravičen plačevanja administrativnih stroškov.
Vpisnina se plača za vse otroke vključene v izobraževanje.