Zgodovina šole

 
Začetki ustanovitve Glasbene šole Ribnica segajo več kot pol stoletja v zgodovino. Natančneje, 7. septembra 1962, je občinski iniciativni odbor izdal anketni list za vpis učencev v novo glasbeno šolo, ki je pokazal ogromno zanimanja. Spomladi leta 1963 se je na razpis za ravnatelja javil gospod Andrej Puhar, ki je bil na to mesto, 3. julija, tudi imenovan. Tako se je, 8. septembra 1963, začel pouk na ribniški glasbeni šoli. Prvo leto je bilo vpisanih 84 učencev na petih oddelkih: klavir, harmonika, godala (violina), pihala (blok flavta, klarinet) in trobila (trobenta, pozavna). Pedagoško delo je prevzelo 5 učiteljev.

Kmalu po začetku delovanja je šola preživljala težke čase in bila bitko za obstoj. Zaradi pomanjkanja sredstev so nekateri izmed občinskih veljakov želeli šolo enostavno zapreti. Za njen obstoj ima velike zasluge tedanji ravnatelj gospod Andrej Puhar, ki je s svojo vztrajnostjo in neustavljivo zagnanostjo šolo rešil pred propadom. V sledečih se letih se je vztrajno večalo število inštrumentov, ki se jih je bilo moč učiti. Leta 1968 se je odprl dislociran oddelek v Sodražici, kamor se je vpisalo 19 učencev, pretežno harmonikarjev, leta 1979 pa je šola svoje delovanje razširila še z dislociranim oddelkom v Loškem Potoku, kjer je svoje glasbeno izobraževanje pričelo 14 učencev, prav tako harmonikarjev. Zelo dolga in uspešna doba prvega ravnatelja gospoda Andreja Puharja se je zaključila leta 1986, po kar 23 letih vodenja glasbene šole.

Njegov naslednik, izkušen ravnatelj, gospod Mirko Rebolj, je vodenje šole prevzel jeseni 1986 in je šolo vodil do upokojitve leta 1994. Že ob prihodu je šoli pridobil ustreznejše prostore, ki so omogočili boljše delo. Poleg ravnateljevanja je poučeval več različnih inštrumentov, vodil več pevskih zborov in tudi ustvarjal glasbena dela. Vrsto let je bil predsednik Društva glasbenih pedagogov Ljubljane, Zasavja in Notranjske. Ob strokovnem delu in organizaciji priznanih umetnikov je poskrbel tudi za družabno povezanost kolektiva in tako pomembno vplival na uspešno delo ribniške glasbene šole.

Naslednje obdobje delovanja in razvoja glasbene šole je bilo pod taktirko gospe Bernarde Kogovšek. Vodenje šole je prevzela kot izkušena učiteljica in zborovodkinja številnih pevskih sestavov. Ob njenem prihodu na delovno mesto ravnateljice, je Glasbeno šolo Ribnica obiskovalo 184 učencev, ko je sklenila delo ravnateljice, leta 1997, pa kar 304 učenci na inštrumentih in nekaj deset v predšolski glasbeni vzgoji. V času njenega vodenja je šola naredila izjemen napredek. Na šolo je pripeljala in zadržala mnogo odličnih pedagogov. Povečalo se je število inštrumentov, ki se jih je bilo mogoče učiti v glasbeni šoli. Na miklavževo leta 1999 je bilo v Ribnici veliko slavje. Z odprtjem popolnoma obnovljene šole, nekoč lekarne, se je uresničila dolgoletna želja učencev, staršev in zaposlenih. Po mnenju mnogih smo pridobili eno izmed najlepših in »najtoplejših« šol pri nas. V letu 2004 se je v Velikih Laščah s pridobitvijo samostojne zgradbe začelo novo obdobje glasbenega izobraževanja tudi v tem kraju. Prenovljen bivši vrtec je vzpostavil dobre delovne pogoje za učence in pedagoge.

Ker se je gospa Bernarda Kogovšek zavedala pomena skupinske igre, je bil rezultat tega ustanovitev kar treh orkestrov. Sprva godalnega in kasneje še pihalnega. Kot je sama dejala, se ji je leta 2006 uresničila njena dolgoletna želja, ustanovitev simfoničnega orkestra, kar je za Ribnico nedvomno velik uspeh. S svojo toplino in umirjenostjo je zaslužna za odlične odnose v kolektivu. Delo, ki ga je pustila za seboj, bo z zlatimi črkami zapisano v zgodovino naše šole.

Septembra 2007 je vodenje šole prevzel gospod Matjaž Jevšnikar.

V šolskem letu 2008/2009 je na šoli zaživel nov oddelek ljudskih glasbil. Prvič smo vpisali 3 učenke citer, na kar smo zelo ponosni. Poleg citer je na šoli prvič zazvenel čudovit zvok roga. V tistem šolskem letu sta se rog učila igrati dva učenca.

Februarja leta 2009 je šola gostila 12. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Dolenjske, istega meseca pa še seminar za klavirske pedagoge glasbenih šol Ribnica, Kočevje in Grosuplje. Istega leta je glasbena šola praznovala tudi 45. obletnico in ob tem prazniku organizirala proslavo v športnem centru Ribnica, kjer so nastopali številni solisti, komorne skupine, simfonični orkester ter otroški pevski zbori. 13. marca 2010 se je v Športnem centru Ribnica prvič odvil samostojni koncert simfoničnega orkestra ribniške glasbene šole, ki so ga dodatno popestrili zbor glasbene šole Ribnica, jazz/rock ansambel profesorjev ter solisti. Tudi pihalni orkester ni zaostajal in je junija izvedel gostovanje v Malinski na otoku Krku, kjer je bil zelo lepo sprejet.

Naslednje leto se je začelo s svečano otvoritvijo Rokodelskega centra v Ribnici, ki so ga odlično popestrili učenci glasbene šole, nadaljevalo s koncertom gostov godalnega kvarteta Akademije za glasbo, in končalo z 2. gostovanjem pihalnega orkestra na otoku Krku.

V šolskem letu 2011/2012 je vodenje šole prevzela nova ravnateljica, gospa Majda Kokošinek. Takoj se je pokazala »ženska roka,« saj je zbornica doživela prenovitev, šola je dobila novo fasado in dokončno zakorakala v 21. stoletje s klančino za invalide, s čimer je omogočen dostop v šolo prav vsem uka željnim. Zavod je vodila do oktobra leta 2018.

Od tedaj vodi zavod ravnatelj Franc Malavašič.