Češka

 

Erasmus+ projekt Glasbene šole Ribnica – senčenje treh učiteljev

Mirjana Zeljić Brnčič se je udeležila senčenja klavirskih lekcij pri profesoricah, Taťáni Vejvodovi in Soňi Böhmovi. Vejvodová je prejemnica nagrade za najboljšo učiteljico leta 2019 na Češkem. Žirija nagrajenca izbere med vsemi učitelji (tudi šolskimi). Böhmová pa je prav tako priznana češka pianistka, ki je študirala v Mexico Cityju.

Učitelji klavirja glasbene šole Ilji Hurnika in Mirjana so imeli tudi srečanje oddelka, kjer je Mirjana predstavila način dela v Sloveniji, prinesla je tudi učbenike iz Slovenije, izmenjali so si notno gradivo in mnenja. Mirjana je prisostvovala tudi na lekcijah 12 letne Kláre Gibišove, ene izmed najbolj nadarjenih mladih pianistov na svetu.
Taťána Vejvodová, Mirjana Zeljić Brnčič, Klára Gibišová

Taťána Vejvodová, Mirjana Zeljić Brnčič, Klára Gibišová

Soňá Böhmove in Ruby

Soňá Böhmove in Ruby

Češka
Češka
Domen Gracej je senčil pri urah trobente profesorja Přemysla Černíka. Černík je upokojeni trobentač, ki je sodeloval z orkestroma FOK in Češko filharmonijo. Na glasbeni šoli Ilji Hurnika poučuje od leta 2000.
Přemysl Černík in Marketa

Přemysl Černík in Marketa

Přemysl Černík in Otokar

Přemysl Černík in Otokar

Přemysl Černík in David

Přemysl Černík in David

Obisk Opere v Pragi
Generalka orkestra FOK v Obečny dom
Obisk akademije
Vsi trije učitelji smo se udeležili generalke orkestra FOK s solisti Praškega konservatorija in obiskali Praško opero, kjer smo gledali Prodano nevesto. Obiskali smo tudi Akademijo za glasbo v Pragi.
Na koncu bi se v radi zahvalili Glasbeni šoli Ribnica za sodelovanje v programu Erasmus+ in omogočeno sodelovanje, glasbeni šoli Ilji Hurnika v Pragi za gostoljubje in nova pridobljena znanja ter Ani Brateljević, ki nas je povezala s šolo Ilji Hurnika in organizirala naš urnik, ter bila naša vodička po Pragi celoten projekt.

Projekt Erasmus + nam je prinesel nova znanja. Zelo smo zadovoljni s pridobljenimi novimi izkušnjami in se veselimo novih oz. nadaljnjih sodelovanj s šolami po svetu. Vsa pozitivna energija, izmenjava mnenj, pristopov, senčenje prinese ogromno novih poznanstev, znanja in izkušenj. Podučili smo se tudi o njihovem šolskem sistemu, predvsem o glasbenem šolstvu. Pridobili smo tudi mnogo nove literature, ki se že uporablja v vsakdanjem poučevanju. Veseli smo, da smo lahko del tega projekta.
Slika z Ano Brateljević