Predmetnik

 

V Glasbeni šoli Ribnica poučujemo naslednje instrumente ter predmete:


 
 
Flavta
Kljunasta flavta
Klarinet
Saksofon
Rog
Trobenta
Tolkala
Orgle
Oboa
Petje

 
 

Šolanje pri večini instrumentov traja osem let (nižja stopnja 6, višja 2 leti). Izjema so le orgle (2 + 2 leti) ter petje in citre (4 + 2 leti).
Delo pri predšolski glasbeni vzgoji in glasbeni pripravnici poteka skupinsko enkrat tedensko po 45 oz. 60 minut.
Pouk instrumenta poteka individualno dvakrat tedensko po 30 oz. 45 minut (izjemoma, zaradi utemeljenih razlogov, po dogovoru z učiteljem in z dovoljenjem ravnatelja enkrat tedensko).
Pouk nauka o glasbi in solfeggia poteka skupinsko in sicer enkrat tedensko po 45 oz. 60 minut ali 90 minut (odvisno od velikosti skupine).
Nauk o glasbi (ali solfeggio) je obvezen predmet poleg instrumenta. Korepeticije, orkestri in komorno-ansambelska igra so tudi obvezni predmeti, ki jih učencu določi učitelj predmeta glede na predmetnik in presojo učenčevih sposobnosti.