Svet staršev

 
 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. pristojnosti sveta staršev so določene v 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter v pravilniku Sveta staršev Glasbene šole Ribnica.

 

Uradni e-naslov Sveta staršev Glasbene šole Ribnica

svet.starsev@gs-ribnica.si


- na uradni e-naslov Sveta staršev lahko starši učencev in učenk Glasbene šole Ribnica podajo svoje predloge, pripombe in želje, katere bodo obravnavane na naslednji seji Sveta staršev -

 

Člani sveta staršev Glasbene šole Ribnica 2022/2023

 
Samostojni oddelek prof.Predstavnik staršev
1.KSENIJA A. GromTEKAVEC MAJA
2.BARBARA GričarGLAVONJIĆ LILI
3.MAJDA KokošinekSEDMAK MIRA
4.CIRIL SkebeCIFER ROSANA
5.ELENA MetelkoLAVRIČ SIMON
6.VIKTOR PapežKASTIGAR ANDRO
7.MARKO SmiljanićADAMIČ LUCIJA
8.VANJO TomcMIHELIČ TATJANA
9.IZABELA VlašićJAHN MIHA
10.MIRJANA Z. BrnčičKOŠIR KRISTJAN
11.IVO VlašićNARED MONIKA
12.MAJA PovšeDRAGAN TAMARA


Združeni oddelek pri prof.Predstavnik staršev
13.DOMEN Gracej + ANDREJ Štrekelj + TADEJ KopitarNOSAN JERA
14.DEJAN Heraković + NAJA Zapušek Bugeza + LUKA LogarGORNIK ORAŽEM ŠPELA
15.JANJA Turk + TJAŠA PerigojPONIKVAR VESNA
16.DANICA Kavrakova Žganjar + ANDREJ Kastrevc + MIHAEL Mitev + ANŽE KorenLEVSTEK VERONIKA
17.EMINA Kuhar + DAMJANA PraprotnikMIHIČ TINA
18.KRISTINA Jeke + LARA Hrastnik + BUROT AvsecRUS SIMON
19.FRANC Malavašič + RIHARD ZadravecMAROLT PETRA