Strokovnost

Glasbena šola Ribnica je ponosna na strokovnost svojih učiteljev in drugih zaposlenih. Vodstveni, administrativni ter pedagoški delavci se kontinuirano izobražujejo in na ta način nenehno dvigujejo kakovost pedagoškega procesa in posledično ugled šole.