Poslanstvo

Osnovno poslanstvo Glasbene šole Ribnica je prenos znanja igranja instrumentov na učence. Ob tem krepimo lastnosti, kot so samozavest, disciplina, natančnost, sodelovanje z drugimi, kulturna širina in delovne navade.