Koncert v maskah

Pihalni orkester na krku
2. 3. 2016
Aliquam eratac
1. 5. 2014

Maske so zaigrale pred polno dvorano v Velikih Laščah.