Odličnost

Glasbena šola Ribnica v svojem poslanstvu in vseh svojih dejavnostih stremi k odličnosti svojega delovanja.