Zadovoljstvo udeležencev izobraževanja

Učitelji se trudijo, da učenci pridobijo potrebno znanje v okolju, ki priznava njihove potrebe in želje ter jih v okviru zmožnosti pri tem podpirajo.